Se filmen om Handelsgymnasiet Vestfyn her

Velkommen til Fyns bedste Blå Gymnasium

HHX er en tre-årig gymnasial ungdomsuddannelse med et erhvervsrelateret perspektiv. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb.

Se alle HHX-fagene og deres indhold og mål her

Hør hvad tidligere elever siger om deres tid på Det Blå Gymnasium:

Et engageret gymnasium

I forbindelse med kommunevalget deltog vores i projektet STEM'RNE. Det kom der denne video ud af:

Hvad giver HHX adgang til?

Med en erhvervsgymnasial studentereksamen har du mulighed for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser, både de korte (1-2 år), mellemlange (3-4 år) og lange uddannelser (5 år og op) men du kan også søge direkte ud i erhvervslivet.

Når huen er på hovedet har du følgende muligheder:

  • Handelshøjskolen: Økonomi, kommunikation, sprog mv. 
  • Universitetet: Økonomi, jura, statskundskab, psykologi mv.
  • Akademiuddannelser: Markedsføringsøkonom, finansøkonom, multimediedesigner mv.
  • Andre uddannelser: Journalist, socialrådgiver, lærer, pædagog mv.
  • Elevplads: Indenfor fx Finans, revision og shipping, PIU - praktik i udlandet

Mht. akademiuddannelserne har du med en HHX adgang til alle uddannelserne, dog skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B-niveau som valgfag, hvis du vil læse til finansøkonom eller markedsføringsøkonom.

Mht. universitet og handelshøjskolen opfylder du med en HHX de områdespecifikke adgangskrav. Hvis du vil læse på et samfundsfagligt fakultet vil det dog være en fordel, at vælge matematik på B-niveau som valgfag, da det er et adgangskrav på mange af uddannelserne.

Du skal endvidere være opmærksom på, at du skal supplere med naturfaglige fag, hvis du ønsker at læse natur, teknik eller sundhed. Supplering foregår via GSK og vil tage ét år.

Du kan få yderligere oplysninger om de videregående uddannelser og de specifikke optagelseskrav på www.ug.dk

Med følgende link til Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din hhx kan give direkte adgang til ud fra de fag du vælger.

Studieområdet

I forbindelse med gymnasiereformen 2017 tilbyder vi idag en alsidig og tværfaglig progression i uddannelsesforløbet. De studerende vil blive udfordret på tværs af fag og opnå en dybere indsigt i både de respektive fag, deres samspil samt relevante, samfundsmæssige og internationale problemstillinger.

Studieområdet indebærer blandt andet et fokus på mere overordnede aspekter af det senmoderne liv som digital dannelse og globalisering, men også mere specifikke emner som opstart af en virksomhed med fokus på bærerdygtighed.

Se studieplanen for studieområdet 2018