;

Akademiet for talenter

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) i Region Syddanmark har til formål at give talentfulde unge nogle særlige muligheder, som de senere kan få gavn af i forbindelse med en videregående uddannelse. De talentfulde unge vil gennem ATU få nogle erfaringer, der naturligt leder dem frem mod en videregående uddannelse.

ATU omfatter blandt andet seminarer, foredrag, workshops, summer camps og sommeruniversitet. Aktiviteterne afvikles udenfor normal skoletid og består af hhv. obligatoriske og frivillige aktiviteter. En del af aktiviteterne afvikles i samarbejde med SDU. I foråret 2013 var fokus på akademisk tankegang.

Talentprogrammet er 2-årigt og går fra 2. semester til og med 5. semester på hhx-uddannelsen.

Optagelse

Interesserede elever skal på 1. semester sende en ansøgning til skolens talentkoordinator (Barbara Søndergaard; bas@vestfyns.dk), der efterfølgende foretager en vurdering af den enkelte elev. I forbindelse med vurderingen lægges der vægt på at eleven har:

  • Faglig nysgerrighed og har høj motivation
  • Kreative evner og kritisk sans
  • Åbenhed overfor nye og ukendte vidensområder
  • Akademisk talent udmøntet som bred faglig dygtighed. 

Ønsker du at vide mere om akademiet kan du gå ind på akademiet hjemmeside www.ungetalenter-regionsyd.dk