Eksamen

Eksaminer/prøver offentliggøres på de af ministeriet fastsatte datoer. Der udleveres individuelle eksamensplaner til eleverne, hvoraf eksaminer/prøver og tidspunkter fremgår.

Indstilling til eksamen til den interne prøve på 1. år, erhvervscase-eksamen på 2. år og DIO-eksamen på 3. år forudsætter aflevering af synopsis senest ved det af faglærerne fastsatte tidspunkt.

Se eksamensregler her