Optagelse HHX

For at kunne gøre krav på optagelse på HHX skal du være anset for uddannelsesparat i forhold til en gymnasial ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du skal have de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at du kan gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Du skal desuden opfylde følgende betingelser:

  • have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen.
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
  • hvis du søger efter 10. klasse, skal du endvidere i 10. klasse have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter have aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.
  • du skal have et karaktergennemsnit på mindst 5 af alle afgivne standpunktskarakterer.
  • du skal være erklæret uddannelsesparat (fagligt, personligt og socialt).

Opfylder du ikke ovenstående betingelser, indkaldes du til en optagelsessamtale, der finder sted i maj måned. På baggrund heraf vurderes dine muligheder for at blive optaget på HHX.

Søger du om optagelse på HHX i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du via din folkeskole søge om optagelse på www.optagelse.dk.

Sker det ikke i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du selv udskrive det fra www.optagelse.dk.