Hjælp til fuldførelse

For at øge gennemførelsen på HHX-uddannelsen arbejdes der på Det Blå Gymnasium med følgende tiltag:

Mentorordning

Alle elever på HHX tildeles en mentor. Mentoren skal i udvalgte uger gennemføre mentorsamtaler med eleverne individuelt. I tilfælde af at en elev har mere end 10 % fravær eller har en pludselig negativ udvikling i sit fravær kontaktes eleven desuden af deres mentor efter henvisning fra UE/administrationen (se skolens Studie- og ordensregler).

I forbindelse med mentorordningen er der i skoleåret 2014/2015 blevet gennemført et kursusforløb for mentorerne om den gode elevsamtale v. Lotte Juul Lauesen.

Dobbeltlærerordning

Gymnasiet anvender, efter behov, dobbeltlærerordning i udvalgte fag.

Fraværsopfølgning

Fraværsopfølgningen følger den i Studie- og ordensreglerne beskrevne procedure (se Fraværsopfølgning og sanktioner). Formålet er hurtigt at kunne spotte evt. fraværsproblemer og dermed kunne sætte ind hurtigt med hjælp og støtte til eleven.

Trivsel og fastholdelse

Se en uddybning af skolens indsats for trivsel og fastholdelse her