;

Om uddannelsen

På HHX har du studieretningsfag, obligatoriske fag, valgfag og studieområdet. Du kan tage fagene på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Mindst 4 af dine fag skal være på A-niveau.

Uddannelsen består af et 12 ugers grundforløb og herefter studieretningsforløbet.

Se en kort film om Det Blå Gymnasium. længere nede på siden kan du læse mere om vores grundforløb og studieretninger:

Grundforløbet

Under grundforløbet på Det Blå Gymnasium indgår forløbene almensprogforståelse og det økonomiske grundforløb. Endvidere indgår fagene dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Du vil også blive præsenteret for nogle af studieretningsfagene, eksempelvis afsætning, virksomhedsøkonomi og fremmedsprog. I slutningen af grundforløbet vil der blive foretaget en screening i matematik med henblik på den videre udvikling af dine matematiske kompetencer. 

På baggrund af ovenstående vælges studieretning i slutningen af grundforløbet (oktober). I den forbindelse gennemføres der en individuel samtale med skolens uddannelses- og erhvervsvejleder med fokus på karriereplanlægning. 

Under grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial ungdomsuddannelse (htx eller stx), hvis du har fortrudt dit uddannelsesvalg.

Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet på Det Blå Gymnasium er sammensat på følgende måde:

Studieretningsfagene består af 2 fag (to fag på A-niveau, eller et fag på A-niveau og et på B-niveau). Endvidere omfatter studieretningsforløbet studieområdet der består af 7 tværfaglige forløb, fordelt på første til tredje år. Dertil kommer de obligatoriske fag og valgfag, der fremgår af nedenstående oversigt (udbudt efterår 2018):

Studieretninger 2018.png

(Højreklik på billedet og sig "åben i ny fane" for at forstørre) 

 

 

Her kan du læse mere om studieretningerne:

Økonomi og marked:

Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A

Afsætning A og International Økonomi A

Afsætning A og Innovation B 

 

Sprog:

Spansk A og Tysk B

 

Sprog og økonomi:

Afsætning A og tysk fortsætter A

 

 Med adgangskortet kan du se hvilke uddannelser netop din fagkombination giver adgang til.

 

Mulige valgfag

Valgfag på C-niveau

Mediefag C (2. år)

Innovation C (2. år)

Finansiering C (2. år)

Psykologi C (3. år)

Valgfag på B-niveau

Innovation B (2. og 3. år)

Finansiering B (2. og 3. år)

Valgfag på A-niveau

Matematik A (3. år)

Tysk A (3. år)

Spansk A (1.-3. år)

Afsætning A (3. år)

Virksomhedsøkonomi A (3. år)

International økonomi A (3. år)