;

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser udarbejdes for de enkelte fag og for studieområderne del 2 og del 3 (erhvervscase og det internationale område).

Undervisningsbeskrivelserne bruges af lærere, elever og censorer i forbindelse med de mundtlige prøver.

Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige i Lectio.

Sådan finder du undervisningsbeskrivelserne

Følg linket Lectio og gør følgende:

Vælg Hold --> Vælg Fag --> Vælg holdbetegnelse --> Vælg studieplan --> Vælg undervisningsbeskrivelse.