HHX - Vejledning

Psykolog og uddannelses- og erhvervsvejlederen for HHX på Det Blå Gymnasium er Cecilie Maschke Eriksen.

I forbindelse med din optagelse på handelsgymnasiet bliver du indkaldt til et orienteringsmøde med skolens uddannelses- og erhvervsvejleder. Her kommer du til at møde dine fremtidige klassekammerater, og du får noget at vide om, hvordan hverdagen ser ud på Det Blå Gymnasium.

Når du skal vælge studieretning og valgfag, får du en generel information og et tilbud om individuel vejledning af uddannelses- og erhvervsvejlederen.

Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelses- og erhvervsvejledningen, hvis du har personlige/sociale problemer eller blot søger vejledning. Det gælder også uden for uddannelses- og erhvervsvejlederens træffetider.

Videregående uddannelse

Studievalg Fyn tilbyder dig vejledning i forbindelse med dit valg af uddannelse efter handelsgymnasiet og orienterer om, hvordan du søger optagelse på en videregående uddannelse via den koordinerende tilmelding (KOT).

I dit treårige uddannelsesforløb vil der være forskellige uddannelsesarrangementer både på handelsgymnasiet og på videregående uddannelsesinstitutioner.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Vær opmærksom på, at du er berettiget til SU, når du fylder 18 år. Du skal selv sørge for at indsende en elektronisk ansøgning på adressen www.su.dk Husk forinden at få oprettet NemID.

Studievejledningens træffetider

Bestil vejledning ved at sende en besked til Cecilie i Lectio eller send en mail til cme@vestfyns.dk.

Nyttige links:

Drengeprojekt Syddanmark

Det Blå Gymnasium er partner i forbindelsen med Region Syddanmarks ambitiøse projekt om at få flere drenge fra HHX igang med en videregående uddannelse.

Vores mandlige elever besvarer et spørgeskema, hvorfra de drenge med størst uforløst potentiale tilbydes at deltage i projektet. Klik på linket herunder og læs mere om tilbuddet og effekten af samarbejdet i projektet, som har kørt siden september 2013.

Læs om Drengeprojekt Syddanmark her