Grundforløb 2 - GF2

GF2 unge - 20 uger

GF2 for unge er for dig som lige har afsluttet GF1 og som fortsætter på GF2.

GF2 på EUD Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag.

Grundfagene

  • Erhvervsøkonomi
  • Informationsteknologi (IT)
  • Afsætning
  • Engelsk

De uddannelsesspecifikke fag retter sig direkte mod hvad du gerne vil arbejde med inden for handel og butik. På EUD-business kommer du til at være ude i virksomhedsforlagt undervisning, ligesom vi får besøg fra virksomheder på skolen.

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m., skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.

 

GF2 afsluttes med et grundforløbsprojekt.

GF2 voksne - 20 uger

GF2 for voksne er for dig, der har prøvet noget andet efter grundskolen og som nu synes du gerne vil arbejde inden for Handel og butik. Vi vurderer hvilke kompetencer du allerede har med inden start, gennem realkompetencevurdering (RKV).

For at kunne starte direkte på GF2 voksne, skal du have bestået dansk på D eller C-niveau, afhængigt af hvilken retning du ønsker at begynde på.

GF2 på EUD Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag.

Grundfagene

  • Erhvervsøkonomi
  • Informationsteknologi (it)
  • Afsætning
  • Engelsk

De uddannelsesspecifikke fag retter sig direkte mod hvad du gerne vil arbejde med inden for handel og butik.

På EUD-business kommer du blandt andet til at arbejde med at forberede, gennemføre og evaluere et marked på skolen samt være i virksomhedsforlagt undervisning.

Markedet er bygget op, så du i samarbejde med lokale virksomheder udvælger, markedsfører og sælger deres varer på et marked placeret på EUD-business.

Se plakaten for markedsdag 2016 her.

GF2 afsluttes med et grundforløbsprojekt.

GF2 - voksne, også kaldet erhvervsuddannelsen for voksne (EUV), bruger tiden på at gøre dig klar til at komme videre på det hovedforløb du ønsker.