EUX - Grundforløb 1 (GF1) 20 uger

GF1 består af grundfag og erhvervsfag.

Grundfagene er dansk, engelsk og samfundsfag, der alle er på C-niveau.

Erhvervsfagene er almene og gældende for alle EUD/EUX uddannelser.

Erhvervsfag

  • Arbejdspladskultur
  • Arbejdsplanlægning
  • Samfund og sundhed
  • Praktikpladssøgning
  • Faglig kommunikation
  • Faglig dokumentation
  • Innovation

Fagretning på EUX Business

På Det Blå Gymnasium udbyder vi én fagretning, nemlig EUX Business.

På EUX Business kommer du til at arbejde med fagene på en praktisk måde, så du kan se en sammenhæng mellem fagene og hvad der sker i erhvervslivet. Fagretningen består af 4 temaer.

Læs mere om fagretningen EUX-Business her