EUX - Grundforløb 2 (GF2X) 20 uger

GF2X på EUX Business består af 15 uger med grundfag og 5 uger med uddannelsesspecifikke fag, som retter sig mod erhvervslivet i din valgte uddannelsesretning.

Grundfag:

 • Afsætning C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Informationsteknologi C (IT)
 • Organisation C
 • Matematik C

Uddannelsesspecifikke fag Detail, Handel og Event:

 • Messebesøg
 • Virksomhedsforlagt undervisning
 • Markedsprojekt i samarbejde med lokal virksomhed

Uddannelsesspecifikke fag Kontor:

 • Administrativ kommunikation
 • Digital databehandling, herunder kursus i regnskabsprogram
 • Administrativ service

GF2X afsluttes med et grundforløbsprojekt ud fra arbejdet i det uddannelsesspecifikke fag.

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m. skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.