;

EUX - Studiekompetencegivende forløb 1 år

På EUX Business er det sidste år, inden du skal videre på hovedforløb, et studiekompetencegivende forløb som ud over at føre dig til et hovedforløb inden for kontor, handel eller detail også giver dig mulighed for at læse videre på en akademi- eller professionsbacheloruddannelse. For at opnå generel studiekompetence, til alle videregående uddannelser, skal hovedforløbet afsluttes. 

Forløbet er bygget op, så det både giver dig studiekompetencer og erhvervskompetencer. Du skal f.eks. både lave et afsluttende projekt (eksamensprojekt) og en større skriftlig opgave (SSO). Derudover opnår du niveauer i fagene som giver dig mulighed for gå direkte ind på en videregående uddannelse.

Forløbet består af:

 • Fælles fag, som er obligatoriske
 • Målrettede fag, der afhænger af, hvilket hovedforløb du sigter mod
 • Valgfag, der giver dig mulighed for at opnå faglige kompetencer på et højere niveau

Det studieforberedende forløb består af:

 

Fælles fag

 
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • IT B
 • SSO (Større skriftlig opgave)
 • Eksamensprojekt
 

Målrettede fag

 

Kontor, handel og butik: 1 fag på C-niveau og 1 løft på et niveau i 1 fag. 

 • Virksomhedsøkonomi B
 • Afsætning B
 • Erhvervsret C
 • 2. fremmedsprog C eller Kulturforståelse C
 • Innovation C
 • Psykologi C
 

Valgfag

 

Kontor, handel og detail: 2 fag på højere niveau eller højere niveau på 1 + 2 fag på C niveau

Følgende valgfag udbydes: 

 • Samfundsfag B
 • International Økonomi B
 • Finansiering B
 • Innovation C
 • Markedskommunikation C