;

Rute 110 og 261 Assens

Der er vejarbejde på Fåborgvej, som betyder, at stoppestedet Egebjergvej er flyttet, som vist på nedenstående kort.
Arbejdet forventes afsluttet medio juni 2018.

Stoppested.png