Kvalitetsarbejde

Skolen er en del af Uddannelsesbenchmark.dk, hvilket muliggør sammenligninger af evalueringsresultater med en række andre uddannelsesinstitutioner bl.a. Synergiskolerne, både på gymnasielt og EUD niveau. Skolen gennemfører elevtrivselsundersøgelser (ETU), medarbejdertrivselsundersøgelser (MTU) og undervisningsevalueringer.

Kvalitetsarbejdet er tidsmæssigt indplaceret i et årshjul, således at vi sikre elevinddragelse og opfølgning. For en uddybning heraf se skolens kvalitetsplaner:

Kvalitetsplan 2014/2015

Kvalitetsplan 2015/2016

Kvalitetsplan 2016/2017

Kvalitetsplan 2017/2018

Resultatlønsopgørelse

Se resultatlønsopfyldelse for direktør Carsten Hogrefe i perioden 1/2 2017 til og med 31/1 2018

Se resultatlønskontrakt for konst. direktør Carsten Hogrefe, periode 01.02.17 - 31.01.18.

Se resultatlønsopfyldelse ved konst. direktør Carsten Hogrefe for perioden 01.08.16 – 31.01.17.

Elevtrivselsundersøgelse

Resultater af elevtrivselsundersøgelserne de seneste tre år fremgår af nedenstående oversigt. Karaktererne er givet i henhold til en 10-trinsskala.

Se resultatet af elevtrivselsundersøgelserne her:

HHX

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2012/13

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2013/2014

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2014/2015

Opfølgningsplan ETU 2014

Elevtrivselsundersøgelse HHX 2015/2016

EUD

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2012/13

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2013/14

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2014/15

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2015/16

Elevtrivselsundersøgelse EUD 2016/17

 

Nicoline Andersen_Kasper Grevelund_Lena Hansen og Natasja Landerloos 2014-09-15 11.03.24.jpg